Tuesday, October 13, 2009

ANALISIS KESALAHAN BAHASA
Soalan Analisis Kesalahan Bahasa dikemukakan dalan Kertas 2 Bahagian D. Soalan ini menghendaki calon mengenal pasti kesalahan bahasa dalam petikan yang diberi, menjelaskan sebab kesalahan itu, dan membetulkannya.

Perkara-perkara penting tentang Analisis Kesalahan Bahasa:

• 15 Markah• Kenal pasti 5-7 kesalahan bahasa dalam petikan• Kemukakan sebab kesalahan• Tulis pembetulan bagi kesalahan tersebut.

Jenis-jenis Kesalahan Bahasa Yang Sering Dikemukakan:

1.Kesalahan ejaan:- kata Melayu asli- kata pinjaman(Bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa serumpun)
2. Kesalahan morfologi- Kata sendi nama - Kata bilangan- Kata pemeri- Kata kerja- Hukum D-M- Frasa yang lewah
3. Kesalahan sintaksis:- Ayat tergantung (ayat tanpa subjek/ ayat tanpa predikat)- Ayat pasif ganti nama diri- Struktur ayat tidak tepat- Ayat yang kabur/ menyimpang makna

Contoh kesalahan:

A- Di antaranya lebuh raya
- menelan berbilion- berbillion
- Prasarana itu juga memanfaatkan pengguna-
antara satu tempat(STPM 2001)-
B. adalah universiti
- terletak antara bandar raya pintar dengan ….
- di kedua buah kampus
- pelajar universiti lain tidak dapat dinikmati-
Dengan adanya tenaga pengajar …. dan sokongan padu daripada kakitangan pentadbiran.(STPM 2002)
C. -seperti didakwa
- mereka timbulkan
- sebahagian besar anak-anak muda
- mengharapkan kepada- setiap orang belia(STPM 2003)
D. Setiap orang pekerja
- Bagi kakitangan yang belum menerimanya diminta menghubungi
- menyatakan yang- memperindahkan
- pamiran(STPM 2004)-
D. -menjadikan
- adalah asas penting
- di abad ke-21
- negara kita miliki
- optimistik pada perubahan
- merintis kepada perubahan(STPM 2005)-
E.-berusaha melahirkan
- menghormati kepada ibu bapa
- anti-sosial
Manakala
- punca tidak kurang pentingnya
- kedua faktor tersebut(STPM 2006)
F.-
Alih bahasa Prosa moden
Tips:
1. Ayat cakap ajuk tukar kepada ayat cakap pindah.
2. Ayat itu seharusnya ayat aktif [ gunakan sedapat yang boleh kata kerja berimbuhan ' me' yang menunjukkan perbuatan itu terhasil daripada percakapan/pertuturan].
Contoh : menyatakan, mendakwa, memberitahu, mengatakan, menuduh, meminta, menyuruh, melarang, menerangkan,menjelaskan, etc.
3. Semua ayat mestilah dalam bentuk ayat penyata, BUKAN Ayat Tanya.
4. Ayat yang terhasil dalam alih bentuk bahasa seharusnya ayat komplemen, BUKAN Ayat Relatif.
Contoh : KhirKhan mengatakan yang dia sudah makan. [x]
Khir khan mengatakan bahawa dia sudah makan. [/]
5. JANGAN gunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Gunakan kata ganti nama diri ketiga sahaja.
Contoh : " Kita mesti pulang sekarang," Khirkhan bersuara.
Khirkhan mengatakan bahawa MEREKA mesti pulang.
6. Jangan gunakan sendi nama kepada selepas kata kerja tertentu, terutama 'memberitahu, menjelaskan, menerangkan'
Contoh : Khirkhan memberitahu kepada Dr Talib bahawa.....[x]

7. Konsep masa mesti dipatuhi dalam ayat cakap pindah.
Contoh :
ini - hari itu
sekarang - pada masa itu , pada waktu itu
tadi - sebelum itu
nanti - pada masa yang lain
esok - hari berikutnya/keesokan harinya
semalam - hari sebelumnya
kelmarin - dua hari berikutnya
lusa - dua hari berikutnya
bulan depan - bulan berikutnya
8. Jangan tulis ayat yang ada kata tanya.
Contoh: KhirKhan ingin tahu bagaimana hendak membuat kuih koci.[x]
Khirkhan menanyakan Linda adakah Linda sudah makan. [x]

Tips menulis ayat cakap pindah

1. Ayat Cakap Ajuk penyataan.
Formula : Subjek + Kata Kerja (imbuhan 'me') + kata hubung
komplemen 'bahawa'+ isi
Contoh : "Saya suka kamu Yati", kata Khir.
Khir + mengatakan + bahawa + dia suka Yati
* Kata hubung komplemen bahawa BUKAN sesuatu yang wajib ada, bagi sesetengah kata kerja, kata hubung itu tidak perlu digunakan.
Contoh : " Awaklah orang yang mengambil selipar saya" kata Upin kepada Rajoo.
Upin mendakwa Rajoo mengambil seliparnya.
* Bagi kata kerja 'menanyakan', 'memberitahu' , letakkan kata nama selepasnya.
Contoh : menanyakan Rajoo, memberitahu Rajoo bahawa

Ayat Cakap Ajuk Pertanyaan.

1. Buang semua kata tanya.
2. Ayat tanya yang menghasilkan jawapan pilihan 'ya' atau 'tidak' / 'sudah' atau 'belum' gunakan formula berikut.

Subjek + ingin tahu/menanyakan + sama ada + isi ...... atau

Contoh : " Awak sudah makan" tanya Khirkhan kepada Asha.

Khirkhan ingin tahu sama ada Asha sudah makan atau belum.
Khirkhan menanyakan Asha sama ada Asha sudah makan atau belum.

3. Ayat tanya yang ada kata tanya 5W1H, gunakan formula berikut.

Subjek + ingin tahu / menanyakan + ( tukar kata tanya dalam isi).

Contoh : " Mengapa awak makan, Asha? tanya Khirkhan.

Khir khan ingin tahu sebab Asha makan.
Khirkhan menanyakan Asha sebab Asha makan.

4. Setiap ayat cakap ajuk mesti ditukar kepada ayat cakap pindah. Ada calon terlupa hal ini kerana dialog seorang penutur telalu banyak. JANGAN sesekali menulis isi sahaja.

5. Tukar kata tanya ;

bagaimana - cara, kaedah, teknik

kenapa/mengapa - sebab, faktor, punca

siapa - orang/ sesiapa/ lihat teks asal, cth.. siapa ambil buku saya? tanya Cikgu Za kepada pelajar-pelajarnya... 'siapa' dalam soalan itu, tukar kepada 'pelajar'. cth jawapan.. Cikgu Za ingin tahu nama pelajar yang mengambil bukunya.

berapa - bilangan, kuantiti, jumlah

apa - perkara, hal, benda, apa-apa, jenis dll

mana - tempat, lokasi, destinasi, arah tujuan, mana-mana

Contoh:

Teks asal:

"Ke mana kaupergi, telah tiga hari tak pulang-pulang Yem?""Mencari kerja, mak. Dan sekarang saya pulang dengan membawa berita gembira," jawabnya sambil membuka bajunya yang basah"Sudahkah dapat kerja?""Sudah mak, suatu kerja yang sangat menyenangkan. Kita akan senang, akan hidup mewah. Lihatlah duit dan pakaian ini, Yem bawa untuk kita".

Jawapan Pelajar 1:
Mak bertanya kepada Yem ke manakah dia telah pergi selama tiga hari dan tidak pulang ke rumah. Yem memberitahu maknya bahawa dia pergi mencari kerja dan dia membawa pulang berita gembira sambil membuka bajunya yang basah. Emaknya bertanya kepada Yem bahawa dia sudah mendapat kerja atau belum. Yem memberitahu maknya bahawa dia sudah mendapat kerja dan kerjanya adalah sangat senang. Yem juga memberitahu ibunya bahawa mereka akan hidup senang dan mewah sambil menunjukan wang dan baju dan berkata bahawa Yem membawakannya untuk mereka berdua.


Ulasan jawapan pelajar 1:
1. Pelajar ini masih mengekalkan kata tanya "ke mana"
2. Hanya menggunakan panggilan 'mak' untuk emak Yem.
3. Kesalahan ejaan bagi perkataan "menunjukkan"
4. Menggunakan kata hubung yang tidak tepat iaitu "bahawa" (Yang tepat ialah "sama ada")
5. Sebahagian besar jawapan alih bentuk teks tidak tepat dan tidak menggambarkan ciri-ciri wacana yang baik.


ontoh jawapan Pelajar 2:
Emak ingin tahu Yam pergi ke mana setelah tiga hari tidak pulang. Yem menyatakan bahawa dia mencari kerja, dan sekarang dia pulang dengan membawa berita gembira kepada emaknya sambil Yem membuka bajunya yang basah. Emak ingin tahusama ada Yem sudah dapat kerja atau tidak. Yem memberitahu emaknya bahawa dia sudah dapat kerja dan kerja itu sangat menyenangkan. Tambah Yem lagi, kita akan senang dan akan hidup mewah. Yem meminta emaknya melihat duit dan pakaian yang dia bawa untuk dia dan emaknya.Ulasan terhadap jawapan Pelajar 2:
1. Pelajar ini masih mengekalkan kata tanya iaitu 'ke mana
2. Pelajar ini tidak menukarkan konsep masa iaitu 'sekarang' kepada "pada masa itu".
3. Penggunaan kata ganti nama yang tidak tepat iaitu "kita", sepatutnya "mereka"
4. Jawapan Pelajar 2 lebih baik daripada jawapan Pelajar 1.


Cadangan jawapan bagi soalan ini:

1. Emak Yem ingin tahu tempat Yem pergi setelah tidak pulang selama tiga hari.
2. Sambil membuka bajunya yang basah, Yem menyatakan bahawa dia pergi mencari pekerjaan..

3. Yem juga mengatakan bahawa dia pulang dengan membawa pulang berita gembira pada waktu itu.
4. Emak Yem ingin tahu sama ada Yem sudah mendapat pekerjaan atau tidak.
5. Yem menyatakan bahawa dia sudah mendapat pekerjaan, iaitu pekerjaan yang sangat menyenangkan mereka.
6. Menurutnya lagi, mereka akan senang dan akan hidup mewah.

7. Yem menyuruh emaknya melihat wang dan pakaian yang dibawa untuk mereka.

No comments:

Post a Comment