Thursday, October 8, 2009

Kesalahan Bahasa dalam Bahasa Malaysia

1 . Hj. Shah Khir Khan memberitahu kepada Za yang So Sick Man demam pada hari itu.

analisis : memberitahu kepada salah kerana objek perlu hadir selepas kata kerja transitif aktif.
pembetulan: ...memberitahu Za...

analisis : yang So Sick Man salah kerana kata hubungan pancangan relatif ' yang' telah digunakan dalam ayat komplemen. Kta hubung yang sepatutnya digunakan ialah kata hubung pancangan komplemen 'bahawa'.

2. Tan Ah Hir minum dengan gelojoh.

analisis : minum dengan gelojoh salah kerana kata adjektif yang didahului oleh sendi nama 'dengan' perlu menerima kata penguat ' nya' bagi menerangkan kata kerja tak transitif 'minum'.
Tanpa kata penguat 'nya' tersebut, kata adjektif 'gelojoh' tergolong dalam kata nama, dan tentu sekali menyebabkan ayat tersebut salah dari segi semantik.

pembetulan: ...minum dengan gelojohnya

3. Malahan, Salman Khir langsung tidak mempedulikan nasihat Za.

analisis : Malahan...ayat ini salah dari segi struktur kerana kata hubung malahan tidak boleh hadir sebagai kata pangkal ayat.

pembetulan : Salman Khir...

4. Setiap orang manusia pasti pernah melakukan kesalahan.

analisis : kata bilangan pisahan 'setiap', tidak boleh diikuti oleh penjodoh bilangan.
pembetulan : setiap manusia ...

5. Meja yang berat itu tidak terangkat dengan kekuatan lelaki kurus itu.

analisis : kata kerja pasif imbuhan 'ter' tersebut sepatutnya diikuti sendi nama 'di'.
pembetulan : ...terangkat oleh

6. Khir Nani tidak peduli sama ada Fergie menurunkan semua pemain utamanya/\ dalam perlawanan galah panjang itu.

analisis : kata hubung berpasangan 'sama ada' sepatutnya menerima pasangannya, iaitu 'atau'.
pembetulan : ...sama ada.....atau pemain simpanannya

7. Kimi Raikokir/\ bertekad untuk memenangi pertandingan makan kuaci itu malah berjanji akan memecahkan rekod dunia dalam pertandingan itu.

analisis : kata hubung berpasangan malah sepatutnya menerima pasangannya ' bukan sahaja'.

pembetulan : ... bukan sahaja bertekad... malah berjanji

8. Rombongan perdagangan Malaysia yang diketuai disertai oleh ketua jabatan-ketua jabatan itu telah melawat negara Eropah.

analisis : kata nama majmuk yang dieja dengan dua perkataan menerima gandaan pada unsur pertama sahaja.

pembetulan : ketua-ketua jabatan

analisis : kata kerja tak transitif 'melawat' sepatutnya diikuti oleh sendi nama 'ke'.

pembetulan : ...melawat ke negara...

No comments:

Post a Comment