Tuesday, April 24, 2012

Kesalahan Bahasa Hari Ini

1. Tetapi hati penyajak berasa sedih.
( tetapi ialah kata hubung yang tidak boleh hadir sebagai kata pangkal ayat )


2. Moone terlalu sedih semasa berada di kota kerana kehidupannya yang susah di kota.
( penggunaan kata yang redundan/bertindih iaitu frasa nama " di kota" merosakkan struktur ayat)


3. Sedang dia masih mampu makan dan minum.
( ayat yang terdiri daripada klausa ini jelas tidak membawa apa-apa maksud - subjek dan predikatnya tidak jelas)


4. Seperti menunggu saat kematiannya.
(sama dengan kesalahan no 3)


5. Walaupun dia sudah lama tidak pulang dan mencium tangan ibunya.
( ayat tergantung - kata hubung yang digunakan pada pangkat ayat iaitu 'walaupun" sepatutnya mempunyai pasangan iaitu "namun" - tanpa pasangannya, ayat itu tidak habis ditulis/tergantung )


6. Walaupun saya sangat hodoh , hati saya baik.
( pasangan untuk kata hubung pasangan tidak ditulis- "walaupun + namun")

No comments:

Post a Comment