Thursday, June 24, 2010

Latihan EseiSoalan 1.
Isu kemasukan pendatang asing tanpa izin (PATI) ke negara ini kian membimbangkan. Huraikan masalah-masalah yang wujud akibat kehadiran PATI dan kemukakan langkah yang wajar dilaksanakan untuk menangani tersebut.
Pendahuluan :
-konsep pendatang asing tanpa izin
-kemasukan secara haram tanpa pengesahan diri yang sah
-kemasukan PATI semakin meningkat walaupun pelbagai langkah telah dijalankan
Isi :
Masalah :
IS1 :Menggugat keselamatan rakyat dan negara
-peningkatan kes jenayah
-penduduk berasa tidak selamat dan hidup dalam ketakutan
IS2 :Mewujudkan pelbagai masalah sosial
-kegiatan mengemis
-penempatan setinggan / menceroboh kawasan hutan untuk mendirikan rumah
-penyakit berjangkit/berbahaya seperti Hepatitis B, batuk kering dll.
IS3 :Merugikan masyarakat dan negara
-kos semasa tempoh penahanan dan penghantaran semula pesalah ke negara asal
-ada majikan lebih suka mengambil PATI sebagai pekerja
-PATI terlibat dalam perniagaan -peluang rakyat tempatan terjejas
IS4 :Menjejaskan imej negara.
-memberikan gambaran yang negatif di mata negara luar
-menggambarkan kelemahan pentadbiran negara
Langkah :
IS5 :Meningkatkan kerjasama dengan negara-negara jiran
-mengeratkan hubungan diplomatik
-mengadakan rundingan untuk menyelesaikan masalah kemasukan PATI dari negara masing-masing.
IS6 :Meningkatkan kawalan di sempadan negara
-pegawai imigresen dan pegawai kastam harus menjalankan pemeriksaan dengan rapi.
-pemeriksaan dijalankan di sempadan Malaysia-Thai, Malaysia-Indonesia dan Malaysia-Filipina.
IS7 -Mengadakan operasi menangkap PATI secara besar-besaran
-kerjasama semua agensi penguatkuasa undang-undang negara (PDRM, Imigresen, RELA dll)
Kesimpulan :
-kehadiran PATI tidak boleh dipandang ringan
-semua pihak mesti berganding bahu untuk membanteras golongan ini sebelum terlambat

Soalan 2.
Penerapan sains sukan dalam kalangan atlet dan jurulatih amat penting untuk meningkatkan mutu sukan negara. Berikan pendapat anda.

Pendahuluan :
-konsep sains sukan
-bersesuaian dengan perubahan semasa
-penting untuk meningkatkan mutu sukan negara
Isi :
Kepentingan :
IS1 :Kaedah saintifik dalam menghasilkan atlet terbaik
-berdasarkan anatomi manusia
-penggunaan alat/teknologi moden
-psikologi (kekuatan mental)
IS2 :Pemilihan jenis sukan berdasarkan keadaan fizikal dan kekuatan otot atlet.
-bola sepak, olahraga, badminton dll.
IS3 :Sistem pemakanan seimbang dan memenuhi keperluan atlet
-jenis makanan dan kuantiti mengikut jenis sukan
-tempoh pertandingan
IS4 :Penggunaan ubat-ubatan dan vitamin yang diluluskan mampu meningkatkan prestasi atlet
IS5 :Jurulatih dapat merancang dan melaksanakan latihan dengan lebih berkesan
-mengikut tahap (sebelum, semasa dan selepas pertandingan)
-teknik / strategi
IS6 :Peningkatan prestasi atlet dapat dinilai berdasarkan data yang terkumpul.
-tindakan susulan dapat dilaksanakan
Cara menerapkan :
IS7 :Semua jurulatih dan atlet perlu memiliki pengetahuan sains sukan
-menghantar jurulatih/atlet mengikuti kursus berkaitan sains sukan
-mewajibkan jurulatih memiliki sijil yang diiktiraf berkaitan sains sukan, bukan dilantik berdasarkan pengalaman sahaja.
IS8 :Penerapan sains sukan wajar dilaksanakan dari peringkat sekolah rendah.
-kurikulum mata pelajaran PJK perlu digubal / ditambah baik mengikut keperluan semasa.
Kesimpulan ;
-sokongan daripada setiap pihak mampu menjayakan matlamat ini.
-keberkesanan langkah ini akan memberikan manfaat kepada kita

Soalan 3.
Isu keracunan makanan dalam kalangan murid di sekolah semakin kerap dilaporkan oleh media massa. Anda sebagai pegawai kesihatan diminta untuk menyediakan laporan tentang punca-punca masalah tersebut dan menyarankan langkah-langkah mengatasinya.

Pendahuluan :
-isu keracunan makanan semakin meningkat
-gejala ini membimbangkan masyarakat
-tahap kebersihan makanan di sekolah masih dipersoalkan oleh pelbagai pihak
-punca-punca harus dikenal pasti manakala langkah yang berkesan penting untuk mengatasi masalah ini
Isi :
Punca :
IS1 :Pengusaha kantin sekolah/asrama kurang bertanggungjawab
-lebih mementingkan keuntungan
-lebihan makanan yang tidak habis telah dijual/ dihidangkan kembali oleh pengusaha
IS2 :Kebersihan diri pekerja
-pakaian
-fizikal
-tahap kesihatan
IS3 :Penyediaan makanan tidak sempurna
-bahan tidak dibersihkan dengan baik.
-sistem penyimpanan makanan
-bahan tamat tarikh luput
-bahan telah tercemar
-peralatan memasak yang tidak bersih
IS4 :Persekitaran yang tidak bersih
-kawasan memasak/kantin (lantai) yang kotor
-kantin berhampiran dengan tempat pembuangan sampah (lalat)
-sistem perparitan yang tidak sempurna (tersumbat-bau busuk)
IS5 :Kurang pemantauan daripada pihak bertanggungjawab.
-pihak sekolah
-inspektor kesihatan
-penilaian tahap kebersihan

Langkah :
IS6 :Pemantauan secara berterusan oleh pihak sekolah
-secara berjadual
-secara mengejut
IS7 :Mengenakan kompaun kepada pengusaha
IS8 :Menggantung dan membatalkan lesen/tender pengusaha
-menyita dan menutup operasi kantin buat sementara waktu sehingga tahap piawaian dicapai.
-jika kes berulang, lesen akan dibatalkan.
Kesimpulan :
-kesedaran semua pihak terutama pengusaha kantin/ asrama penting untuk mengatasi masalah ini.

Soalan 4
Pada tahun ini, Malaysia akan menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-52, namun penguasaan bahasa Malaysia dalam kalangan rakyat masih belum boleh dibanggakan. Jelaskan punca masalah ini dan kemukakan cadangan untuk mengatasinya.
Pendahuluan :
-di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, bahasa Melayu telah termaktub sebagai bahasa kebangsaan. Dalam tempoh 52 tahun, rakyat sepatutnya sudah dapat menguasai bahasa ini. Walau bagaimanapun, senario ini adalah berbeza.
Isi :
IS1 :Rakyat bersikap acuh tak acuh terhadap kepentingan penggunaan bahasa Malaysia yang betul.
IS2 :Tanggapan negatif rakyat terhadap kemampuan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu dan komunikasi.
IS3 :Pengaruh media massa
Langkah :
IS4 :Sebarang dasar yang digubal oleh kerajaan perlu mengambil kira kepentingan bahasa Malaysia dalam jangka panjang.
IS5 :Mengadakan kempen kesedaran dan membangkitkan semangat patriotik untuk terus memartabatkan bahasa Malaysia.
IS6 :Peranan dan tanggungjawab media massa
IS7 :Peranan penting DBP
Kesimpulan :
-Rakyat perlu lebih bertanggungjawab apabila menggunakan bahasa Malaysia dalam pelbagai urusan harian.
-langkah memartabatkan bahasa Malaysia memerlukan kerjasama dan sokongan daripada semua lapisan masyarakat.

No comments:

Post a Comment