Wednesday, January 12, 2011

langkah mengatasi pemerdagangan manusia

1. Penggubalan dan penguatkuasaan undang-undang.- Akta Penyeludupan Manusia 2008, Akta Buruh, Wanita dan Kanak-Kanak.

2. Kerjasama global dan serantau - tubuhkan agensi penguatkuasaan khusus di peringkat serantau, akses maklumat yang lebih fleksibel, perkongsian data dan idea, operasi bersama.

SILA KONGSI PENDAPAT ANDA

No comments:

Post a Comment